Centre de Cryothérapie
4 Avenue d'Haouza, 72100 Le Mans
Tél : 02 43 40 07 17

Joanna Rymaszewska, David Ramsey, and Sylwia Chładzińska-Kiejna,Whole-body cryotherapy as adjunct treatment of depressive and anxiety disorders. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2008 Feb; 56(1): 63–68.

.

 

 Rymaszewska J1, Biały D, Zagrobelny Z, Kiejna A. The influence of whole body cryotherapy on mental health 2000 Jul-Aug;34(4):649-53..